Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 36:16

16Họ kết năm bức màn riêng ra; và sáu bức màn khác riêng ra;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index