Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 39:10

10Họ nhận bốn hàng ngọc: hàng thứ nhứt, ngọc mã-não, ngọc hồng-bích, và ngọc lục-bửu;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index