Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 40:5

5cũng hãy để bàn-thờ bằng vàng, dùng xông hương trước hòm bảng-chứng, rồi xủ tấm màn nơi cửa đền-tạm.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index