Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 5:16

16Người ta chẳng phát rơm cho, lại cứ biểu chúng tôi rằng: Hãy làm gạch đi! Nầy tôi-tớ của bệ-hạ đây bị đòn; lỗi tại dân của bệ-hạ .

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index