Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 7:21

21Cá dưới sông chết, nước sông hôi-thối, người Ê-díp-tô không thể uống được; vậy, huyết lan khắp cả xứ Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index