Search form

Sáng-thế Ký 10:31

31Đó là con cháu của Sem, tùy theo họ-hàng, tiếng nói, xứ và dân-tộc của họ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index