Search form

Sáng-thế Ký 18:16

Áp-ra-ham cầu thế cho dân thành Sô-đôm

16Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index