Search form

Sáng-thế Ký 24:67

67Y-sác bèn dẫn Rê-bê-ca vào trại của Sa-ra, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu-mến nàng. Vậy, Y-sác được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index