Search form

Sáng-thế Ký 26:35

35Hai dâu đó là một sự cay-đắng lòng cho Y-sác và Rê-bê-ca.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index