Search form

Sáng-thế Ký 30:5

5Bi-la thọ-thai, sanh một con trai cho Gia-cốp.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index