Search form

Sáng-thế Ký 32:16

16Rồi, giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy-tớ mình và dặn rằng: Các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy nầy cách một khoảng đến bầy kia.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index