Search form

Sáng-thế Ký 34:21

21Các người đó ăn ở hòa-thuận giữa vòng chúng ta; vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn-bán. Nầy, xứ cũng rộng cho họ ở; chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ, và gả các con gái chúng ta lại.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index