Search form

Sáng-thế Ký 35:4

4Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng-thần ngoại-bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ-bộp, gần thành Si-chem.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index