Search form

Sáng-thế Ký 36:37

37Vua Sam-la băng, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông, lên kế-vị.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index