Search form

Sáng-thế Ký 36:39

39Vua Ba-anh-Ha-nan băng, Ha-đa lên kế-vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-xa-háp.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index