Search form

Sáng-thế Ký 36:6

Ê-sau ở tại núi Sê-i-rơ

6Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục-súc, và tài-vật mình đã gây-dựng tại xứ Ca-na-an, dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp, em mình.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index