Search form

Sáng-thế Ký 40:3

3bèn đem họ cầm ngục tại dinh quan thị-vệ, là nơi đương cầm Giô-sép.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index