Search form

Sáng-thế Ký 41:37

Giô-sép được nhắc lên cao

37Các lời nầy đẹp ý Pha-ra-ôn và quần-thần.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index