Search form

Sáng-thế Ký 43:12

12Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối-hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay: Có lẽ là một sự lộn chăng.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index