Search form

Sáng-thế Ký 43:17

17Quản-gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Giô-sép.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index