Search form

Sáng-thế Ký 44:25

25Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng: Hãy trở xuống đặng mua một ít lương-thực.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index