Search form

Sáng-thế Ký 45:26

26thuật lại lời nầy mà rằng: Giô-sép hãy còn sống; lại ấy là người đương cai-trị cả xứ Ê-díp-tô. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn vô-tình, vì người không tin lời họ nói.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index