Search form

Sáng-thế Ký 47:25

25Dân chúng nói rằng: Chúa đã cứu mạng chúng tôi! Cầu-xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt chúa, thì sẽ làm tôi-mọi cho Pha-ra-ôn.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index