Search form

Sáng-thế Ký 49:8

8Hỡi Giu-đa! các anh em sẽ khen-ngợi con,

Tay con sẽ chận cổ quân nghịch,

Các con trai cha sẽ quì lạy trước mặt con.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index