Search form

Sáng-thế Ký 49:9

9Giu-đa là một sư-tử tơ;

Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về.

Nó sụm gối, nằm khác nào sư-tử đực,

Như sư-tử cái; há ai dám khiến ngồi lên?

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index