Search form

Sáng-thế Ký 6:17

17Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt-diệt các xác-thịt có sanh-khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index