Search form

Sáng-thế Ký 7:14

14Họ và các loài, thú rừng tùy theo loại, súc-vật tùy theo loại, côn-trùng trên mặt đất tùy theo loại, chim tùy theo loại, và hết thảy vật nào có cánh,

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index