Search form

Lê-vi Ký 1:17

17đoạn xé nó ra tại nơi hai cánh, nhưng không cho rời, rồi thầy tế-lễ sẽ đem xông trên bàn-thờ, tại trên củi đã chụm lửa; ấy là của-lễ thiêu, tức một của-lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index