Search form

Lê-vi Ký 13:19

19và tại chỗ mụt chốc có nổi sưng sắc trắng hay là một đốm trắng-hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index