Search form

Lê-vi Ký 16:17

17Khi thầy tế-lễ vào đặng làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội-mạc; vậy, người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình, và cho cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index