Search form

Lê-vi Ký 16:19

19Rồi dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn-thờ, làm cho bàn-thờ nên sạch và thánh, vì cớ những sự ô-uế của dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index