Search form

Lê-vi Ký 16:24

24Rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại, đi ra, dâng của-lễ thiêu về phần mình, và của-lễ thiêu về phần dân-chúng, đặng làm lễ chuộc tội cho mình và cho dân-chúng.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index