Search form

Lê-vi Ký 16:27

27Nhưng người ta phải đem ra ngoài trại-quân con bò tơ đực và con dê đực đã dâng lên làm của-lễ chuộc tội, mà huyết nó đã đem vào nơi thánh đặng làm lễ chuộc tội; rồi phải lấy da, thịt và phẩn của hai thú đó mà đốt trong lửa.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index