Search form

Lê-vi Ký 18:23

23Chớ nằm cùng một con thú nào, mà gây cho mình bị ô-uế với nó; một người đàn-bà chớ nằm cùng thú-vật nào; ấy là một sự quái-gớm.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index