Search form

Lê-vi Ký 18:26

26Còn các ngươi, hoặc dân bổn-xứ, hoặc kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật-pháp và mạng-lịnh ta, đừng làm một trong những điều quái-gớm nầy.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index