Search form

Lê-vi Ký 2:16

16Đoạn, thầy tế-lễ lấy một phần hột tán ra với dầu và hết thảy nhũ-hương mà xông làm kỷ-niệm. Ấy là của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index