Search form

Lê-vi Ký 2:2

2Người sẽ đem đến cho các con trai A-rôn, tức những thầy tế-lễ; thầy tế-lễ sẽ lấy một nắm bột lọc chế dầu và hết thảy nhũ-hương, đem xông làm kỷ-niệm trên bàn-thờ; ấy là một của-lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index