Search form

Lê-vi Ký 2:8

8Của-lễ chay đã sắm-sửa như cách nầy, ngươi sẽ đem dâng cho Đức Giê-hô-va, giao cho thầy tế-lễ, và người sẽ đem đến bàn-thờ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index