Search form

Lê-vi Ký 20:25

25Vậy, hãy phân-biệt thú tinh-sạch với thú ô-uế, chim ô-uế với chim tinh-sạch; chớ gây cho mình ra gớm-ghiếc vì loài-vật, vì chim-chóc, vì các loài côn-trùng trên mặt đất, mà ta đã dạy các ngươi phân-biệt như loài ô-uế.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index