Search form

Lê-vi Ký 21:7

Sự hôn-nhân của thầy tế-lễ

7Thầy tế-lễ chớ nên cưới một người kỵ-nữ hay là kẻ dâm-ô; cũng chẳng nên cưới người bị chồng để, vì thầy tế-lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index