Search form

Lê-vi Ký 4:25

25Thầy tế-lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên các sừng bàn-thờ về của-lễ thiêu, và đổ huyết dưới chân bàn-thờ;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index