Search form

Lê-vi Ký 5:7

7Nếu không phương-thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cu hay là cặp bồ-câu con: Một con dùng làm của-lễ chuộc tội, một con dùng làm của-lễ thiêu.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index