Search form

Lê-vi Ký 6:22

22Con trai nào của A-rôn chịu xức dầu đặng thế cho người làm thầy tế-lễ cũng phải dâng của-lễ nầy. Ấy là một luật-lệ đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va: họ phải xông hết trọn của-lễ nầy.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index