Search form

Lê-vi Ký 9:12

12Đoạn, người giết con sinh dùng làm của-lễ thiêu. Các con trai A-rôn đem huyết đến, người rưới chung-quanh trên bàn-thờ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index