Search form

Lê-vi Ký 9:18

18Người cũng vì dân-sự giết con bò tơ và con chiên đực làm của-lễ thù-ân. Các con trai A-rôn đem huyết đến, và người rưới chung-quanh trên bàn-thờ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index