Search form

Lê-vi Ký 9:23

23Môi-se và A-rôn bèn vào hội-mạc, kế lại ra chúc phước cho dân-sự; sự vinh-quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả dân-sự:

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index