Search form

Lê-vi Ký 9:7

7Đoạn, Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Ngươi hãy đến gần bàn-thờ dâng của-lễ chuộc tội và của-lễ thiêu của ngươi đi, để vì ngươi và vì dân-sự làm lễ chuộc tội; lại cũng hãy dâng của-lễ của dân-sự và làm lễ chuộc tội cho họ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index