Search form

Dân-số Ký 1:1

Sự sửa-soạn đi ra từ núi Si-na-i

(Từ đoạn 1 đến 10:10)

Tu-bộ dân Y-sơ-ra-ên

1Ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở trong hội-mạc, tại đồng vắng Si-na-i, mà rằng:

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index