Search form

Dân-số Ký 10:22

22Đoạn, ngọn cờ của trại-quân con-cháu Ép-ra-im ra đi, tùy theo đội-ngũ mình. Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút, thống-lãnh quân-đội Ép-ra-im.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index