Search form

Dân-số Ký 12:13

13Môi-se bèn kêu-van cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Đức Chúa Trời! Tôi cầu-khẩn Ngài chữa cho nàng.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index